Obecní ples

V pořadí druhý společenský ples v roce 2017 absolvoval Spolek historických tanců v Českém Meziříčí. Přestože řadu členů spolku zdecimovala aktuální chřipková epidemie, dostáli jsme svému závazku pořadatelům a i přes velké obtíže jsme zajistili naše vystoupení alespoň v minimálním počtu tanečních párů. Společenský ples oficiálně zahájil starosta Českého Meziříčí a po krátkém úvodu byl moderátorkou vyzván s partnerkou k sólu na tanečním parketu. Podle předem připraveného scénáře taneční pár obklopili členové našeho spolku, držíc se hermeticky v kruhu za ruce, takže z tanečního parketu nebylo úniku. Dlužno dodat, že se pan starosta spolu se svou partnerkou svého úkolu zhostil se ctí. Poté moderátorka představila náš spolek a seznámila přítomné hosty s naším programem. Zahajovali jsme jej, jako obvykle na jiných plesech, stěžejním tancem našeho spolku, valčíkem Na krásném modrém Dunaji. I zde se tanec setkal s vřelým přijetím a dlouho trvajícím potleskem. Pozdvižení, tak jako v předchozích případech, vyvolalo zapojení návštěvníků plesu do tance se členy našeho spolku. Po cca 2 hodinové pauze jsme dle programu předvedli náš druhý tanec, a sice Radeckého polku. Podle našich předchozích zkušeností, a to se potvrdilo i zde, tato polka je z hlediska celkové atmosféry na parketu natolik přitažlivá, že přivede do varu drtivou většinu návštěvníků plesu a ještě během tance vyvolá spontánní potlesk až do závěrečného defilé, kdy spolek opouští taneční parket. Krátce před půlnocí se ujali svého úkolu naši taneční mistři se svou taneční školou a potenciální zájemce učili základům společenského tance. Z ohlasů přítomných a reakcí na naše vystoupení se dá usuzovat, že jsme splnili očekávání pořadatelů a rádi i někdy příště, pokud přijde, přijmeme další pozvání.