Josefovský ples

Dne 21.1.2017 jsme poprvé zavítali do pevnostního města Josefova, dnes součásti Jaroměře, na ples pořádaný Klubem přátel Josefova, který se konal v jednom z objektů historického opevnění -josefovské Besedě. Ač z vnějšku na nás objekt působil pochmurným dojmem jakoby bez života, k našemu překvapení se v jeho útrobách nacházel nádherný velký sál spolu s nezbytným zázemím pro pořádání kulturních a společenských akcí. Již při vstupu do těchto prostor na nás dýchla atmosféra přelomu 18-19. století, kdy byla pevnost vybudována. I tehdy architekti pamatovali na to, že i vojáci a pomocný personál musí mít nějaký prostor, oproštěný od každodenních vojenských povinností. Naše vystoupení jsme zahájili valčíkem Na krásném modrém Dunaji a po cca 2 hodinové přestávce jsme v jednom bloku zatančili Anenskou polku a Radeckého marš, vše na hudbu Johanna Strausse. Původně plánovaná a organizátory požadovaná polonéza vzala za své, neboť čáru přes rozpočet nám udělala chřipková epidemie a nám tedy nezbyl čas na tréninky před vystoupením. K tomu jen na vysvětlenou – polonéza není v našich vystoupeních tak frekventovaná a bez řádné přípravy jsme si s ní netroufli před publikum předstoupit. I tak jsme se dočkali skandovaného potlesku i nadšeného hvizdu řady přítomných. Organizátoři plesu také připravili tombolu s řadou hodnotných cen, a světe div se jaká to náhoda, jednu z hlavních cen v podobě víkendového zahraničního zájezdu pro 2 osoby získala naše předsedkyně spolku paní Libuška Hronovská. Není snad jediného člena spolku, který by jí tuto výhru nepřál. Je to pro ni satisfakce za odváděnou a pro nás ostatní nepopulární práci.