Ples seniorů

V loňském roce jsme v jakémsi regionálním tisku či bulletinu Pardubického kraje zaregistrovali informaci o tom, jak v Pardubicích organizují kulturní a další společenské akce pro místní seniory. Protože jsme již několikrát v minulosti na podobných akcích vystupovali, nabídli jsme organizátorům v Pardubicích naše taneční vystoupení na jejich místním plesu. Naše nabídka byla akceptována, a tak jsme dne 9. 2. 2017 v Pardubickém kulturním domě v Hronovické ulici premiérově vystoupili s naším tanečním programem. Ohlas na naše vystoupení nás v tom kladném slova smyslu velice příjemně překvapil, po celou dobu naší účasti nám řada seniorů vyjadřovala obdiv za předvedené taneční vystoupení včetně společenského chování i neformální přístup k nim samotným. Zanechali jsme zde velice krásný dojem, a jak vyplývalo z vyjádření organizátorky plesu, nabídne naše služby k další spolupráci s Magistrátem města Pardubic. Ještě bychom zmínili jednu kuriózní ba až komickou situaci při našem tanečním vystoupení. V rámci valčíku Na krásném modrém Dunaji, interaktivním tancem v našem provedení, zapojujeme v krátkém intermezzu skladby do tance i přítomné diváky. Po jeho skončení členové spolku vyvedou z tanečního parketu na svá místa partnery z řad diváků a za zvuku tlumené hudby zaujímají postoj k další fázi valčíku. Vtom na taneční parket vstoupila čiperná seniorka a chopila se jednoho našeho tanečníka v domnění, že zřejmě bude následovat další tanec s diváky. Asi si ho chtěla pojistit pro následující chvilky na tanečním parketu, když se na ni v předchozím vstupu nedostalo. Jmenovanému dalo dost úsilí, aby se vyvlekl z pevného sevření seniorky a mohl se na poslední chvíli připravit pro další fázi tance. Tato situace vyvolala všeobecné veselí a nebohá seniorka se nám poté za toto faux pas velice omlouvala, jaký to trapas způsobila. S odstupem doby se na ni ani nemůžeme zlobit, vždyť jistě chtěla mít pro sebe na dlouhou dobu nezapomenutelný zážitek, což se jí povedlo, ovšem ne tak, jak si představovala. Nic to nemění na tom, že by tato úsměvná historka jakkoliv poznamenala celkově kladné vystoupení našeho spolku. Při loučení nám organizátoři plesu velice děkovali za obohacení jejich programu s dovětkem „za rok na shledanou“, což nás velice potěšilo.