Ples pro domov

 

Na den 24.2.2016 jsme dostali nabídku k předtančení v tréninkovém sportovním centru v Nymburku, kde se konal  XVII. Ples pro domov, jehož výtěžek byl věnován ve prospěch Dětského domova v Nymburku. Jednalo se o premiérové vystoupení v tomto areálu a v Nymburku vůbec, a tak jsme zde zatancovali náš osvědčený repertoár. Naše vystoupení se zde setkalo s příznivým ohlasem přítomných a zejména organizátoři nám vyslovili upřímné díky za naše vystoupení. Pro nás to byl i jeden z impulsů, na jehož základě se náš spolek rozhodnul, že podpoří charitativní charakter plesu a  na tyto bohulibé účely předal organizátorům finanční příspěvek na konto dětského domova.