8. reprezentační ples

V sobotu dne 25. 3. 2017 jsme zakončili v pořadí šestým předtančením plesovou sezónu roku 2017 na zámku Karlova koruna v Chlumci nad Cidlinou. Od vzniku našeho spolku zde vystupujeme v podstatě každoročně, vyjma jednoho roku, kdy se zde ples nekonal. Nás těší, že pořadatelé,  a nejen oni, mají o naše předtančení stále zájem. Dokladem toho jsou i povzbuzující slova přímých účastníků plesu, z nichž řada navštěvuje ples právě kvůli našemu vystoupení.

Příchozí dámy vítal starosta Chlumce nad Cidlinou ing. Miroslav Uchytil spolu s dvěma členkami našeho spolku a decentně jim na uvítanou předával malou pozornost v podobě krásných květů. Již tento akt byl signálem, že ples se koná v noblesním prostředí zámku a právě proto předurčuje návštěvníky k dodržování etikety a hladkému průběhu plesu bez rušivých vlivů. Jako obvykle jsme zde zanechali svou originální taneční stopu a spolu s dalšími účinkujícími jsme přispěli k velmi zdařilému průběhu plesu. Byla to krásná tečka za letošní plesovou sezónou, která se proti očekávání nebývale vydařila a netrpělivě budeme vyhlížet už tu příští. Takže v roce 2018 někde s Vámi opět na viděnou.