O Rychnovský pohárek

Dne 9.4.2017 se náš spolek zúčastnil XII. ročníku soutěžní přehlídky tanečních kolektivů „O RYCHNOVSKÝ POHÁREK“, který se uskutečnil ve Společenském centru v Rychnově nad Kněžnou. Soutěže se ve dvoudenním klání zúčastnilo více jak 100 kolektivů v několika kategoriích, počínaje těmi nejmenšími a konče hlavní kategorií bez omezení věku. Pro nás to bylo překvapivě ohromující číslo, zejména v současné industriální a technokratické společnosti, kdy jsou tyto dobrovolné spolky a soubory jakýmsi  jejím protipólem. Náš spolek vystupoval v kategorii volný tanec a středem pozornosti jsme byli zejména u malých dětí. Během našeho vystoupení nám tleskali  jak diváci tak i ostatní soutěžící včetně poroty, což nás velice potěšilo. K tomu se patří podotknout, že i všem ostatním vystupujícím se dostalo podpory a sympatií přítomných. Nešlo si přitom nevšimnout, jak zejména ti nejmladší emočně prožívali své vystoupení , a pokud se ne všechno povedlo, i nějaká ta slzička poté ukápla. Po skončení soutěžní přehlídky byly vyhlášeny výsledky jednotlivých kategorií, vítězové se dozajista radovali a poražení možná byli zklamáni. To ale není tak důležité, vítězi byli všichni, kteří se této záslužné přehlídky tanečních kolektivů zúčastnili.