Vinobraní Kuks 2017

Rok uplynul jako voda a náš spolek opět vystoupil v rámci kulturního programu na XI vinobraní v Kuksu. Premiérově jsme zde zatancovali valčík na směs melodií Petra Iljiče Čajkovského,  soukromě nazvaný “Tančíme s Čajkovským“, jehož autorem jsou naši taneční mistři manželé Prouzovi. Letošní návštěvnost na vinobraní byla zcela jistě nejvyšší od našeho prvního vystoupení v roce 2013, čemuž značnou měrou přispěla kompletní rekonstrukce celého areálu i takřka ideální počasí. Po skončení našeho vystoupení jsme splynuli s davem a neformálně diskutovali s návštěvníky vinobraní o naší činnosti a trpělivě pózovali na jejich četné žádosti o společné foto s našimi členy. Směle můžeme konstatovat, že nás vnitřně naplnilo uspokojení z příjemně stráveného dne a doufáme, že i v myslích přítomných návštěvníků jsme zanechali svoji stopu.