Předvánoční posezení

Poslední akcí našeho spolku v letošním roce bylo taneční vystoupení v Lodíně v rámci předvánočního posezení občanů, na které jsme byli pozváni představiteli obce. V útulném sále nebylo volného místečka a při našem vystoupení jsme se cítili úplně pohlceni přátelskou atmosférou přítomných. Svoje vystoupení jsme zahájili valčíkem, nazvaným “Tančíme s Čajkovským“. Po krátké pauze, věnované přestrojení našich tanečnic do nových šatů, jsme zatančili náš druhý tanec, a sice polku na hudbu Johanna Strausse staršího, nazvanou Radeckého marš. Důkazem toho, že naše vystoupení splnilo očekávání přítomných, bylo poděkování organizátorů i dlouhý závěrečný potlesk všech zúčastněných. Proto velice rádi přijímáme takováto pozvání, kde místní lidé nemají tolik možností kulturního vyžití a snahu vystupujících dovedou náležitě ocenit