Bolehošť

Dne 2.3.2018 zorganizovali naši taneční mistři Květa a Josef PROUZOVI na závěr tanečních kurzů pro dospělé taneční večer  v sále Obecního hostince v Bolehošti. Podle předem připraveného scénáře jsme pro účastníky tohoto kurzu připravili malé překvapení v podobě našeho  tanečního vystoupení. Po krátkém zahřívacím kole , v němž si frekventanti zatančili řadu tanců, které si během kurzu osvojili, jsme jim  z našeho repertoáru zatančili Květinový valčík na hudbu Petra Iljiče Čajkovského. Naše vystoupení  bylo přítomnými oceněno vřelým potleskem. Poté se rozběhl další program, ve kterém se plně projevila profesionalita našich tanečních mistrů. Kdo by čekal, že i při tanci se lze náramně bavit komickými situacemi, které pro tanečníky naši mistři připravili. V pauzách mezi jednotlivými  kreacemi se losovala tombola, do které každý účastník tanečního večera vložil nějakou maličkost. Večer uplynul jako voda a přišel čas loučení. Naši taneční mistři poděkovali  účastníkům kurzu za snahu  zdokonalit se v jejich tanečním projevu a popřáli jim, aby inadále měli radost z pohybu na tanečním parketu. Pro náš spolek byla tato akce novum oproti již stereotypním vystoupením a sami jsme se do programu večera aktivně zapojili a náramně si to užili.