Dožínky

 

 

 

 

Dožínky v LORETĚ - dřevákový tanec Před drahným časem byl náš spolek osloven, zda bychom na místní slavnost u příležitosti dožínek v Městském muzeu LORETA v Chlumci nad Cidlinou nenastudovali a nepředvedli tanec v dřevácích. Původně se nám tento nápad moc nezamlouval, ale po opakovaných žádostech se naši taneční mistři letos rozhodli, že pořadatelům vyhovíme. Vzápětí začaly přípravy, počínaje choreografií tance a výběrem hudby, které se ujali naši taneční mistři, sháněním pravých dřeváků, šití kostýmů a dalších organizačních záležitostí nezbytných k úspěšnému vystoupení. Původní záměr našich tanečních mistrů o podobě dřevákového tance byl o tom, že by vystupovaly pouze tanečnice bez mužského doprovodu. Jak je u našich tanečních mistrů zvykem, nezůstalo jen u prvotního nápadu a realizaci vystoupení rozšířili i o mužský element. To se zdařilo pouze s jedinou výjimkou, a sice že naši tanečníci nebyli oděni do krojů korespondující s charakterem akce. Velký důraz jsme také kladli na synchronizaci klapotu dřeváků o pódium, neboť každý nesoulad je vzápětí slyšet, což by kazilo celkový dojem z vystoupení. Naše obavy, jak bude vystoupení veřejností přijato, rozptýlili přítomní diváci nadšeným potleskem a dlouho na sebe nenechalo čekat i poděkování organizátorů dožínek a vedení Městského muzea LORETA v Chlumci nad Cidlinou. Jak vidno, naše taneční mistry nerozhodí ani neobvyklé přání pořadatelů a vždy se se ctí vyrovnají s neočekávanými nástrahami, které se během nácviku někdy vyskytnou. Výsledný efekt v podobě ztvárnění každého tance a kladný divácký ohlas je jejich i celého kolektivu zaslouženou odměnou.