Setkání se seniory

V průběhu měsíce září 2018 jsme byli osloveni starostkou obce Lovčice v Královéhradeckém kraji, zda bychom vystoupili na jejich každoročním setkání seniorů a s naším tanečním vystoupením obohatili jejich kulturní program. Slovo dalo slovo a tak jsme se dne 4. 10. 2018 objevili v kulturním sále obce. Naše vystoupení bylo jako překvapení naplánováno na závěr kulturního programu seniorů. A že se o překvapení jednalo, potvrzovala skutečnost již při nástupu na parket, kdy jsme byli vřele přivítáni potleskem přítomných. Vsadili jsme na náš osvědčený repertoár při těchto akcích, a sice na Květinový valčík na hudbu P.I. Čajkovského z opery Evžen Oněgin a Anenskou polku a Radeckého marš od Johanna Strausse. Reakce přihlížejících seniorů byla pro nás vskutku překvapivá. Starostka obce nám poděkovala za krásné vystoupení a dovětkem dodala, že nás bude doporučovat i dalším potenciálním zájemcům v okolí. Co dodat závěrem? Snad jen to, že rádi vystupujeme na takovýchto akcích, neboť zejména naši senioři si zaslouží trochu té vzpomínky na minulost a dovedou náležitě ocenit snahu a obětavost těch, kteří jim zpestří někdy až fádní každodenní život na vesnici.