Setkání rodáků

Janov – setkání rodáků

Dne 24.8.2019 uspořádaly obce Janov a Tis okresu Rychnov nad Kněžnou setkání rodáků, přičemž se této akce zúčastnili i obyvatelé obcí z přilehlého okolí a celková návštěvnost tak vysoko převýšila počet osob s trvalým bydlištěm zmíněných obcí. Pořadatelé i mnoho dobrovolníků věnovali zdárnému průběhu akce nesmírné úsilí, neboť se zřejmě jednalo o první setkání rodáků, které nezmiňují žádné kroniky či jiné historické prameny. Pozvání přijali hejtman Královéhradeckého kraje Jiří Štěpán, generální vikář královéhradeckého biskupství Mons. Jan Paseka a další pozvané osobnosti, se kterými jsme po našem vystoupení setrvali v družném rozhovoru. Jejich zájem o činnost našeho spolku byl nepředstíraný a mj. se obdivně vyjadřovali k našemu tanečnímu umění včetně historických kostýmů. Pro přítomné jsme zatancovali valčík Na krásném modrém Dunaji, který se setkal s kladnou odezvou doprovázenou dlouhým potleskem.

Organizátoři setkání připravili bohatý doprovodný program, jehož zahájení se ujala ve 13,00 hod. starostka obce Janova paní Vlasta Chaloupková a posléze hejtman Královéhradeckého kraje PhDr. Jiří Štěpán. Zvláštní poděkování patří i Daniele Brázdové z agentury Daniela Models, která připravila bohatý doprovodný program, při kterém se náramně do pozdních večerních hodin bavili přítomní návštěvníci.

Závěr setkání byl zakončen cca ve 22,00 hod. slavnostním ohňostrojem.