Vinobraní

Dne 14.9.2013 se náš Spolek historických tanců zúčastnil tradičního 7 Vinobraní v areálu barokního kláštera v Kuksu. I přes nepřízeň počasí se sešlo početné množství návštěvníků, pro které jsme připravili, kromě běžného korzování v dobových šatech z období biedermeieru, ukázku tance od skladatele Johanna Strausse - valčíku Na krásném modrém Dunaji. Jak dokládá přiložená fotodokumentace, zájem publika předčil naše očekávání. Řada diváků si pořizovala fota a někteří si dokonce celý fragment valčíku natáčeli. Nás jejich zájem potěšil a ujistil nás, že se ubíráme s našimi aktivitami správnou cestou.