Ples princů a princezen

V neděli dne 15.9.2013 byl náš Spolek historických tanců pozván do zámku v Doudlebech nad Orlicí na charitativní akci Ples princů a princezen, jehož výtěžek byl určen pro mentálně postižené děti, umístěné v ústavu sociální péče“ Domečky“ v Rychnově nad Kněžnou. I zde jsme předvedli ukázku tance od Johanna Strausse-valčíku Na krásném modrém Dunaji, který s povděkem kvitovali zejména přítomní rodiče dětí. Poté se rozproudil za zvuků hudby a písniček Ples princů a princezen, do kterého se aktivně zapojili všechny přítomné děti včetně členů našeho spolku. Domníváme se, že ke zdařilé akci jsme tak nemalým dílem přispěli i my. Poté následovala prohlídka zámku s poutavým projevem průvodkyně a na závěr jedna členka našeho souboru zahrála jako překvapení pro přítomné návštěvníky ve velkém sále na klavír skladbu Petra Maláska Romantický klavír. Připravila tím nevšední zážitek nejenom nám, ale především návštěvníkům zámku. My jsme o dovednosti naší členky až do této chvíle vskutku neměli nejmenší tušení. Do budoucna uvažujeme, že tohoto jejího potenciálu využijeme i při našich dalších akcích.

Závěrem si dovolujeme poděkovat správě zámku i organizátorům Plesu princů a princezen za krásně strávený den a jsme přesvědčeni, že naše přítomnost též přispěla ke zdařilému průběhu této charitativní akce.