Náchodské Kuronské slavnosti

Dne 6.9.2014 jsme se zúčastnili na pozvání představitelů města Náchod Kuronských slavností, kde jsme se poprvé představili veřejnosti s naším kompletním tanečním repertoárem mimo tradiční plesovou sezónu. Naše vystoupení jsme zahájili valčíkem Na krásném modrém Dunaji od Johanna Strausse a ihned poté náš program gradoval směsí polek, kterou zakončil Radetzkého marš, známý široké veřejnosti z filmu Dobrý voják Švejk. Veřejnost přijala naše vystoupení s nefalšovaným nadšením i během tance a za neustálého potlesku nás vyprovázela z pódia. Toto nás nabíjí novou energií, když vidíme, že naše snažení má nějaký smysl a je vítaným zpestřením těchto akcí. My jsme opravdu rádi, že jsme si vybudovali určité renomé, o čemž nás přesvědčuje zájem pořadatelů jak plesů, tak i obdobných kulturních a společenských akcí.