Květinový den, aneb den krásy žen

Dne 31.5.2015 se konal v Choťovicích v hotelu Na Farmě „Květinový den , aneb den krásy žen“, kam byl pozván na základě předchozích osobních zkušeností organizátorů i náš Spolek historických tanců. Naše vystoupení plně korespondovalo s leitmotivem akce, jež byla především zaměřena na ryze ženské každodenní záležitosti, ať už se jednalo o líčení, česání, manikúru, oblečení atd. viz přiložený plakátek. Obecenstvo, tvořené výlučně samými ženami, zaujalo především naše oblečení včetně našich dětí, které jako dekoraci při promenádě s sebou vezly historický dětský kočárek. Na akci jsme zatancovali polonézu, která vhodně doplnila avizovaný program a byla pozitivně přijata přítomnými ženami. Odměnou nám byl zcela upřímný a neutuchající potlesk.

Směle můžeme konstatovat za nás i za organizátory, že se akce vydařila a my si můžeme opět připnout jednu perlu na pomyslný náhrdelník.