Novoměstský hrnec smíchu 2015

Dne 7. června 2015 byl slavnostně zahájen 37. ročník filmového festivalu Novoměstský hrnec smíchu, jenž je přehlídkou tuzemské tvorby českých komedií. Pozvání od pořadatelů obdržel i Spolek historických tanců, jemuž dramaturgie slavnostního zahájení přisoudila 2 vstupy. První vstup se uskutečnil krátce po 17 hodině na novoměstském náměstí před davy diváků, kterým jsme zatancovali směs polek na hudbu otce a syna Straussových, svým rozverným pojetím příznačným pro festival smíchu. Vždyť i hudba, doprovázející naše vystoupení, je slyšet i v legendární komedii Dobrý voják Švejk, kdy Švejk rukuje na vojnu v invalidním vozíku. Jistě si tuto scénku řada přítomných diváků při našem vystoupení vybavila a odměnila nás spontánním potleskem.

V 19,00 hod. se uskutečnilo v místním kině slavnostní zahájení festivalu, jehož moderátorem byl Michal Jančařík. Zde jsme zatančili valčík Na krásném modrém Dunaji na hudbu Johanna Strausse. Náhoda tomu chtěla, že na tutéž hudbu předvedli své vystoupení i akrobati na vysokých chůdách, což ovšem nebylo na škodu. Patronkou festivalubyla paní Jiřina Bohdalová, která je neodmyslitelně spojená s naší kulturou na poli zábavy.

Pro nás účast na tomto festivalu byla velice cenná zkušenost, s každou takovou příležitostí ztrácíme ostych, nutí nás to se neustále zdokonalovat a tím roste naše sebevědomí. Byl to pro nás opravdu nádherný zážitek a pocta.