Mezinárodní soutěžní rozárium Rosa klubu ČR Hradec Králové

Dne 13.6.2015 se Spolek historických tanců zúčastnil na pozvání pořadatelů soutěžní přehlídky růží  v Rozáriu Hradec Králové. Jak bylo úvodem řečeno moderátorem  akce, byli jsme pozváni  především k vytvoření atmosféry mezi řadou  nádherných růží, a jak trefně poté poznamenal i primátor Hradce Králové MUDr. Zdeněk Fink, ke krásným květům patří i krásné dámy v historických kostýmech, doprovázené rozšafnými pány včetně poupat, jimiž byly naše děti. Tohoto pozvání si velice vážíme, neboť korzování  v současné době již nepatří mezi naši hlavní činnost. Mezi pozvanými hosty této soutěžní přehlídky růží byli také zástupci Rosa klubu z obdobných soutěží  z Belgie Emanuel Delhouve  a Nicol Mainil z rozária v městě Le Roeulx a ti vyjádřili údiv nad naší účastí s tím, že něco podobného u nich ještě neviděli, ačkoliv obdobnou akci pořádají v daleko větším rozsahu, než v Hradci Králové.

My jsme byli mile překvapeni především zájmem přítomných hostů, kteří nás žádali, abychom pózovali před nejhezčími růžemi a mohli si tak na památku pořídit fotografie řady členů našeho spolku, s pozadím nádherných květů růží.

Pod dojmem zdařilé akce jsme dostali příslib organizátorů k naší účasti i na další akce a soutěže.