Tančíme v Domově V Podzámčí

Dne 19. listopadu jsme vyhověli přání zaměstnanců domova pro seniory v Chlumci nad Cidlinou a v rámci našich charitativních aktivit jsme pro jeho klienty připravili krátký taneční program s následnou besedou o naší činnosti. Toto vystoupení jsme pojali jako malý předvánoční dárek pro naše seniory, z nichž se již řada vzhledem ke svému zdravotnímu stavu nemůže zúčastňovat veřejného života a dokonce někteří z nich se ani nezúčastnili tohoto setkání s námi v důsledku své imobility. Někteří z přihlížejících klientů byli naším vystoupením tak dojati, že i slzy štěstí se objevily v jejich tvářích. To byl velice dojemný zážitek, na který dlouho nezapomeneme.