Společenský večer Svazu důchodců v Adalbertinu

V  pondělí  23. 11.2015 jsme zakončili další, v pořadí již třetí sezónu dvěma charitativními akcemi.

  Tedy dne 23. 11.2015 v odpoledních hodinách jsme vystoupili v sále hradeckého Adalbertina na každoročním pravidelném setkání místní organizace hradeckého svazu důchodců. A musíme konstatovat, že již při příchodu nás překvapil doslova narvaný sál v očekávání, čeho bude svědkem. Potlesk zazněl již při našem příchodu na vyvýšené podium. Po krátkém úvodním slovu jsme se prezentovali první částí našeho valčíku Na krásném modrém Dunaji, jejž považujeme za naši vlajkovou loď. Na vysvětlenou jsme uvedli, proč nelze valčík zatančit v celém rozsahu. Jedná se totiž o interaktivní programové předtančení, kdy v další fázi zapojujeme přítomné diváky spolu s tanečníky do víru tance a to prezentace na jevišti neumožňuje. I tak jsme se dočkali vřelého potlesku plně obsazeného sálu. V další části našeho programu jsme přítomným předvedli ukázku našeho šatníku, kdy zejména dámy sklidily velké uznání nejen za šaty, ale i za zcela přirozený projev. A že jsme vícegenerační spolek, potvrdili jsme i přítomností našich dětí a již i vnoučat, jejichž vstup na podium vyvolal bouřlivý potlesk. Poté přišel na řadu další tanec, a to směs polek Od polky k polce. Tento veselý a rozverný tanec začíná v rozvážném a pomalejším tempu Anenské polky, postupně graduje do vyšších obrátek Radetzkého marše a vesměs vždy se v této fázi přidají do rytmu i diváci svým spontánním potleskem. Velmi působivý je i závěr, kdy soubor za zvuků Radetzkého marše opouští sál. Ihned po skončení našeho programu se s námi museli někteří z diváků podělit o své pocity a bylo to vskutku velmi dojímavé. Jak se nám svěřili, u řady z nich došlo i na slzy stejně tak, jako při našem předchozím vystoupení v Domově V Podzámčí v Chlumci nad Cidlinou. Tyto charitativní akce jsme pojali jako malý předvánoční dárek našim seniorům, z nichž mnoho se již nemůže z různých důvodů aktivně účastnit takovýchto akcí. Tak to byla velká a krásná tečka nejen za tímto vystoupením, ale i za naším celoročním účinkováním.