Taneční vystoupení v Novém Městě nad Metují

Obecně prospěšná společnost NONA 92 nás pozvala dne 14.1.2016 na tradiční ples do sokolovny v Novém Městě nad Metují.  Ples byl určen lidem s mentálním postižením a kombinovanými vadami. Stacionář Nona 92 poskytuje sociální  služby  a programy, zaměřeny na podporu uživatele vedoucí k maximálně možnému rozvoji jeho osobnosti a začlenění v co nejvyšší možné míře do „běžného života“, připravuje klienty na samostatnější život dle jejich možností a pomáhá rodinám v každodenní péči. Pro tuto  specielní společnost jsme si připravili veselou polku J.Strausse, s názvem „Od polky k polce“. Přijetí všech bylo velmi přátelské a musíme konstatovat, že všichni sledovali naše vystoupení se zaujetím a potleskem vyjadřovali radost během celého tance. Tato akce byla charitativní a velmi rádi jsme vyhověli požadavkům sociálních pracovnic, které připravovaly program plesu. Velmi dojemné pro nás bylo, že klienti byli šťastni a po vystoupení nás obdarovali mimo jiné vlastnoručně vyrobenými dárky. Člověk se v životě setkává s lidmi různých povah i nemocí, ale v takovém prostředí a pro tuto specielní skupinu lidí jsme tančili poprvé. Tito lidé žijí ve svém světě a my jsme pro ně byli jako princezny a princové. Moc děkujeme za pozvání a je nám ctí, že jsme mohli těmto lidičkám udělat radost.