Jarní setkání s operetkou a muzikály

Zřejmě po předloňských velmi dobrých zkušenostech s naším vystoupením jsme nečekaně dostali od sezemických organizátorů pozvání na další z řady kulturních akcí, pořádaných v režii Městského úřadu v Sezemicích, nazvanou „Jarní setkání s operetkou a muzikály“ konanou dne 10. 4. 2016. Komponovaný scénář byl nabitý řadou árií z našich známých oper Prodané nevěsty, Hubičky i z opery Polská krev, které zahajovaly kulturní program. Poté přišly na řadu úryvky z operet, např. My fair lady, Mamzelle Nitouche, Perly paní Serafinky a řady dalších. V průběhu celého programu dostal náš spolek tolik prostoru, že si pomalu nestačil vydechnout. Svoje představení zahájil novým tancem na letošní sezónu, nazvaném „Tančíme s Čajkovským“, se kterým jsme zde měli premiéru. A soudě podle ohlasů přítomných, tento tanec měl nemenší úspěch než naše minulé vystoupení. V dalších vstupech našeho spolku se již jednalo o improvizaci jednotlivých tanečních párů, které tančili své nejoblíbenější variace na hudbu skladatelů 19. století. Spolek byl de facto v plném zápřahu, vyjma úvodních operních árií, po celou dobu trvání kulturního programu. Zapojili jsme do něho i naše epigony, rozuměj následovníky, v podobě našich vnoučat, která premiérově vstoupila nejistým krokem na taneční parket. I přesto, že k jejich dokonalosti jistě povede ještě dlouhá a náročná cesta, na tvářích diváků vyvolalo jejich vystoupení úsměv a setkalo se s nebývalým ohlasem. Kulturní program na závěr vygradoval nejznámějšími melodiemi hudebních skladatelů 19. století, při nichž všichni členové našeho spolku vyzvali k tanci přítomné diváky a zcela tak zaplnili taneční parket. Ohlas tohoto entrée byl tak obrovský, že hudba i zpěváci přidávali další a další skladby a obecenstvo se přidávalo do rytmu s neutuchajícím potleskem. Lze konstatovat, že to byla jedna z nejzdařilejších akcí, které se náš spolek od svého založení zúčastnil. Za tento kulturní zážitek se patří poděkovat organizátorům, zejména Majce Schillerové, kteří jej tvůrčím a nápaditým způsobem připravili.