Jubileum

Všem našim příznivcům a sympatizantům se na vědomí dává, že v měsíci  březnu t.r. dovršila první dekádu s koncovkou  … „desáté“… významné výročí naše milá paní tancmajstrová Květa Prouzová. A oslavila ho stylově  jak se patří, totiž mezi svými nejbližšími rodinnými příslušníky a kamarády. Azyl pro oslavu poskytnul Penzion za vodou ve Dvoře Králové, kde každoročně trávíme víkend naplněný nácvikem nového tance na příští taneční sezónu. Kromě oficialit a přání všeho nejlepšího od přítomných hostů, které dlouho nebralo konce, nemohl, jak jinak, chybět tanec s ústřední postavou naší jubilantky. A nutno dodat, že byla doslova po celou dobu oslav k neutahání až se normální smrtelník diví, kde v sobě v těchto letech bere tolik energie. Je radost pohledět, jak jí nožky bez zaváhání kmitají v rytmu hudby, ať se jedná o moderní a svižné tance či tance historické v pomalejším tempu. Na první pohled je evidentní, že se pro tanec narodila a pro svou zálibu si našla i svého životního partnera, s nímž své nejen taneční umění, ale i společenské chování, vštěpují dlouhodobě ve svých tanečních kurzech zejména mladé generaci, což je v současné době neméně záslužné. My, členové Spolku historických tanců, ač jako ateisté, můžeme děkovat Bohu, že jsme se dílem shody náhod setkali právě s nimi a poznali to, co bychom nikdy ve svých životech nezažili. A za to jim patří náš velký dík. Přejeme tímto naší jubilantce do další životní dekády mnoho elánu, zdraví a rodinné pohody a jejímu dítěti, rozuměj Spolku historických tanců, mnoho krásných chvil na tanečním parketu a divákům nezapomenutelné zážitky z našich vystoupení.