Královéhradecká muzejní noc

Dne 27.5.2016 proběhla v Muzeu Východních Čech v Hradci Králové jedna z doprovodných akcí ke 150. výročí bitvy na Chlumu, nazvaná Muzejní noc v pevnosti, na kterou přijal pozvání i Spolek historických tanců. Naše vystoupení sestávalo ze tří hodinových bloků, přičemž v každém z nich na úvod náš taneční mistr, který mimochodem celé naše vystoupení moderoval, seznámil poutavým způsobem přítomné diváky s historií tance, zejména valčíku, poté následovala cca 3 min. ukázka valčíku Na krásném Modrém Dunaji a jako bonus jsme ještě přidali polku na známou melodii Radetzkého marše. Na závěr každého hodinového bloku došlo i k praktické výuce tance pro přítomné diváky. Pro někoho to bylo nošením dříví do lesa, avšak vyskytli se i tací, u nichž bylo na první pohled zřejmé, že je taneční múza nepolíbila. I ti si však zaslouží obdiv, že v sobě našli odvahu a šli se svou kůží na trh (taneční parket). A dost možná, že to byl pro ně i první impuls, jak začít. Vždyť i náš taneční mistr jim dodal trochu sebevědomí, když použil svůj oblíbený bonmot, že tanec je pouhá chůze vyjádřená jiným pohybem. A nesmíme zapomenout na řadu dětí přítomných rodičů, které se také bez ostychu zapojily, a bylo vidět, že si to s našimi tanečníky užívají. Na závěr každého bloku si členové spolku uchopili svého partnera z výuky, a i když se někteří vzpírali, přesto posléze našli odvahu a předvedli, co se během krátké chvilky naučili. Ač se to možná někomu nezdá, celý tříhodinový program s pouhou krátkou přestávkou mezi jednotlivými bloky, byl fyzicky velice náročný a vesměs celý spolek si následujícího dne lízal rány na těle nikoliv však na duši. Jsme rádi, že jsme tanec přiblížili mnoha lidem neotřelým a zajímavým způsobem a i kdyby jen několik lidí tanec zaujal, tak jsme naplnili smysl našeho konání. Celé naše vystoupení jsme v tomto případě pojali poněkud netradičním způsobem s ohledem na historické konsekvence a připravený scénář, jelikož se nejednalo o klasické taneční vystoupení na plesech či podobných noblesních společenských akcích.