Královéhradecké Rozárium

Také v letošním roce jsme obdrželi pozvání k účasti na mezinárodní soutěži růží v Rozáriu v Hradci Králové, konané dne 18.06.2016. Kromě obvyklého korzování mezi návštěvníky, kterých bylo letos podstatně více než v předešlých letech, jsme premiérově také zatancovali. Ačkoliv pro tanec to bylo nezvyklé prostředí a nestandardní podmínky, přesto naše taneční vystoupení zaujalo, a to nejen návštěvníky, ale i členy mezinárodní poroty, kteří byli předtím plně zaujati hodnocením každého pěstovaného exponátu. Jakmile zazněla hudba, pozornost všech se upřela na náš taneční soubor, a v nadsázce se dá říci, že to byl jeden velký exponát růží, neboť řada tanečnic má jimi vyzdobenou svoji garderobu.  Během celého, velmi vydařeného dopoledního programu, k němuž přispělo i nádherné počasí, jsme byli oslovováni přítomnými s žádostmi o společná fota s našimi členy, zejména však členkami. Na některých bylo vidět, že nás žádali jaksi s ostychem, aby neobtěžovali, my však s radostí vyhovíme každému, kdo nás o to požádá. Největší radost vždy způsobíme malým děvčátkům, která spontánním způsobem dávají najevo, že se mohla fotografovat s princeznami. Těší nás, že pořadatelé této mezinárodní soutěže nás na této akci rádi vidí a za rok můžeme opětovně očekávat další pozvání.