Privátní akce

Našemu spolku se dostalo pocty vystoupit  dne 2.7.2016 na privátní akci v Luhách. Šlo o naši první akci tohoto druhu, a proto si tohoto pozvání velmi považujeme. Je to důkazem toho, že svou práci děláme dobře, jak je patrné z našich webových stránek. To ilustruje i počet jejich shlédnutí,  která jdou již do desetitisíců. Hlavně jistota, že svým vystoupením nezklameme, inspirovala pořadatele k našemu pozvání, přičemž jeho záměrem bylo po oficiálním programu rozproudit v odpoledních hodinách zábavu a vnést mezi  přítomné  povznášející pocit čehosi výjimečného, co již před staletími do nenávratna odvál čas. Potěšilo nás, že jsme nebyli pozváni jako pouhá dekorace, ale proto, že něco umíme. Bezprostředně po našem vystoupení  jsme totiž zaznamenali pocity řady přítomných, ve kterých jsme zanechali svoji výraznou stopu, kterou si budou dlouho připomínat, především však ti, které jsme aktivně zapojili do našeho tanečního programu.