Pouťové odpoledne v Obědovicích

V letošním roce připadlo 630 let od první zmínky o Obědovicích ve Východních Čechách a současně 120 výročí vzniku spolku dobrovolných hasičů v této obci. Při té příležitosti byl náš Spolek historických tanců osloven, aby se podílel svým účinkováním na důstojných oslavách tohoto letitého výročí. Naše vystoupení jsme premiérově zahajovali Jiřinkovou polkou, kterou jsme během našeho letního soustředění ve Dvoře Králové n. L. nastudovali pro letošní sezónu i následnou plesovou sezónu na rok 2017. Po cca 1 hodině, kterou jsme vyplnili tancem s přítomnými diváky, přičemž stranou nezůstal bez povšimnutí  našich tanečnic ani pan starosta spolu s místostarostou, jsme předvedli  veselou polku Radetzkého  marš na hudbu Johanna  Strausse. Premiérově jsme zatančili v jednodušších a neotřelých krojích, které byly v garderobě zejména středních a chudších vrstev obyvatelstva první  poloviny 19. století, tzv. období  biedermeieru. Naším záměrem na této akci bylo reálně přiblížit společenský život mimo honosných a noblesních prostor hradů a zámků, což plně korespondovalo s daným prostředím. Po celou dobu oslav hrála dechová hudba Valanka, v jejímž repertoáru zazněly i některé skladby, na které náš spolek tancuje. I počasí po dobu oslav nastavilo svoji vlídnější tvář, a tak lze konstatovat, že se v této obci i za přispění našeho tanečního spolku vydařily.